Onze bijdrage aan de straat.net actie leverde dit jaar 10 vuilzakken zwerfvuil op! Ook werd er een sluikstortplaats ontdekt in de bosjes op het einde van de Halstraat. Alle nodige info met foto's werd doorgegeven aan het gemeentebestuur.

Dienstverlening aan de burger is de belangrijkste opdracht van de Geïntegreerde Politie. Om die reden is de app 'MyPolice-Belgium' zonet gelanceerd. "De bedoeling is dat de burger er essentiële informatie kan terugvinden. Het idee is niet om de bestaande websites te vervangen, maar eerder om een samenvatting van hun inhoud aan te bieden", aldus...