Verslag dorpsraad 6 oktober 2022

26-12-2022

Dorpsraad Berkenbos: verslag vergadering donderdag 06.10.2022

Aanwezigen: Steven, Rob, Jenny, Jef, Jean-Marie, Erwin, Filip, Danny en Ria.

Verontschuldigd: Rudy, Marc en Ekici

Berkenbos leeft

Er is een winst gemaakt van € 837.

Hiervan is € 500 aan de chiro bezorgd op de kwisavond.

Misschien volgende keer de chirokinderen een ijsje trakteren, dan lokken we nog meer volk.

2 personen meer in de keuken: afwas, aflossing mensen aan de vuren.

De gasvuren volstaan voor de pannenkoeken, dus geen elektrische vuren.

De overschotten zijn verdeeld als volgt: Vincentius alle eetwaren, de brandweer de koffiemelk en suiker(huur paraplu's ???). De broodjes en de hotdog ging naar de Chiro.

Sage Putheks

Volgens de gemeente zal dit pas kunnen in 2024. Bolderberg en boekt waren voor ons geprogrammeerd. Corona heeft alles 1 jaar naar achter verschoven.

De voorbereidende vergadering is vlot verlopen en we kunnen op heel wat ondersteuning rekenen.

Stille wegen- trage wegen

Vertrek : sporthal Berkenbos om 13 uur.

Om 13u30 vertrekt het fietsen en de grote wandeling. De korte wandeling om 14u30.

Spijtig genoeg is het ook eetdag van Vincentius.

Fietsenstalling kerkhof Berkenbos

Hierover hebben we niets meer vernomen.

Fietsstraat - fietspaden

Sommige fiets- en voetpaden liggen er echt slecht bij, dit speciaal voor rolstoelgebruikers.

Dit situeert zich vooral in de Gasthuisstraat, de P.Paquaylaan en de Grauwzustersstraat. Hier passeren toch wel wat mensen vanuit het RVT Berkenbos en het ziekenhuis.

Zou er op het kruispunt P. Paquaylaan en de Gasthuisstraat geen middenlijn op de gasthuisstraat kunnen komen, zodat het inrijden in deze straat probleemlozer kan verlopen.

Snelheidsduivels

Vooral in de Halstraat, Schansstraat en de Weg naar de grauwe steen is er 's nachts last van hardrijders met veel kabaal bij het optrekken en schakelen van motoren en auto's. De verkeersdrempels zorgen voor remmen en optrekken.

CAMERA'S zouden hier wel een oplossing bieden of een mobiele flitscamera.

Vervoer op maat - toekomstig mobiliteitsplan

Volgens het nieuwe mobiliteitsplan verdwijnen er heel wat bushaltes in Heusden-Zolder en in het bijzonder in Berkenbos en de Lindeman. De gemeente was bij het uitleggen van deze plannen op de "Vervoerregioraad Limburg" niet altijd vertegenwoordigd. Dus waar kunnen wij terecht met de vragen waarom?????

Wandelroute in Berkenbos

Deze wandeling zou de geschiedenis van Berkenbos gaan belichten zoals op het kolenspoor in Beringen.

Zij gaat langs bekende punten van Berkenbos er zou dan met panelen de nodige uitleg verschaft worden.

Filip werkt dit verder uit.

Zaadbollen in Berkenbos

We vragen aan de gemeente plaatsen op kruispunten of langs de weg waar zulke voorjaarsbloeiers het beste tot hun recht zouden kunnen komen.

Algemene vergadering

Voorsteldatum: woensdag 30 november 2022 vanaf 20u in de Schansstraat,

St.-Martinusgilde.