Verslag algemene dorpsraad (30/11/2022)

27-12-2022

Na enkele corona-jaren mochten we dit jaar weer een open-dorpsraad organiseren.

Naast het online vergaderen hebben we het afgelopen jaar het project rond de stille wegen opgevolgd en namen we deel aan de straat.net opruimactie.

De organisatie van Berkenbos Leeft is nu ook in handen van de dorpsraad met ondersteuning van KWB Berkenbos, de parochie Berkenbos en heel wat vrijwilligers.

Veel aandacht ging naar de voet- en fietspaden die in slechte staat zijn en de 2 nieuwe fietsenstallingen die er in ons dorp gaan komen: 1 aan het kerkhof en 1 aan het Braderieplein.

De Vlaamse overheid is een transitie gestart van "Basismobiliteit" naar "Basisbereikbaarheid". Dit heeft ook gevolgen voor Berkenbos. Buslijnen worden hertekend, haltes verdwijnen, haltes worden verplaats, ... maar samengevat kunnen we concluderen dat het aanbod van openbaarvervoer voor Berkenbos goed is en goed gaat blijven.

De volgende jaren staan tal van nieuwe initiatieven op de agenda: "Berkenbos in de bloemen zetten", De Saga van de Putheks en de "Historische wandelroute".

Heel het team kijkt uit om er volgend jaar weer tegenaan te gaan!

De presentatie kan via de volgende link bekijken worden: