Verslag vergadering dorpsraad 18 april 2023

02-05-2023

Dorpsraad Berkenbos: verslag vergadering donderdag 18.04.2023

Aanwezigen: Steven, Rob, Jenny, Jef, Jean-Marie, Erwin, Danny, Marc en Ria.

Verontschuldigd: Rudy, Philippe en Ekici

Saga Putheks

De datum is voorzien tussen 10 en 24 mei 2024 (18,19 of 20 mei is er niets te doen aan de Muze)

De Academie van Beringen, rusthuis Berkenbos en de Muze hebben toegezegd.

Kristof Aerts gaat het deel van de "beleefwandeling" op zich nemen, samen met Tom Michielsen en de directeur van de academie. Verder zijn er ideeën zoals straattheater, een toneel over de putheks, Putbroodrecept, een muziekgroep die de reus begeleidt, … die verder uitgewerkt gaan worden.

Via de scholen zou het project pesten op school aan bod komen via een wandeling en Marcel Veltjen. Steven, Tom, Kristof en Marcel werken dit verder uit.

Geluidshinder de etalage

We kunnen aan de gemeente vragen welke geluidsnormen er gelden. De overlast is er vooral op donderdagnacht tijdens het vrij podium (tot 23 uur).

De overlast situeert zich vooral in de zomer en is maar voor 1 persoon.

Zwerfvuil

Er was minder zwerfvuil dan de vorige jaren. De andere vrijwilligers doen zeer goed hun werk.

Steven zorgt voor meer materiaal tegen volgend jaar omdat we dan meer vrijwilligers blijken te hebben.

Wandelroute in Berkenbos

Filip gaat dit verder uitwerken met Marcel Veltjen.

Zaadbollen in Berkenbos

Steven vraagt het maaischema van de gemeente aan.

Bloembollen best planten in het najaar en het zaaien doen vlak na het maaien.

Chirokwiss

Wij zijn tevreden met de 4de plaats. Dit is voor herhaling vatbaar maar het mag ook een beetje minder moeilijk zijn.

Fietsersbond

1. Heksenpaadje : wij wachten de vorderingen af van de gemeente die dit doet samen met trage wegen.

2. Dit is grondgebied van Beringen. Heusden heeft dit al eens aangepast maar het zou opnieuw moeten gebeuren.

3. Baan is niet breed genoeg om een fietssuggestiestrook aan te leggen. Als we het advies van het SFC volgen dan kunnen we als alternatief de singelstraat en de oude baan adviseren.

4. Geen knip. De bus kan gemakkelijk parkeren en stationeren op het eigen schoolterrein.

5. Zie SFC

6. Volledig akkoord

7. Fietspad slecht onderhouden

8. Fietsenstalling kerk : Dit is eigendom van het SFC en de kerkfabriek. Liefst praten met de eigenaars maar een fietsenstalling lijkt ons overbodig daar de kerkgangers bij slecht weer met de auto komen. De parking is ook voorbehouden voor begrafenissen.

De lus in de minderbroedersstraat is geen goed idee voor de bewoners van Amideus.

9. De pastoorPaquaylaan: Door éénrichting verplaats het probleem zich naar de school van de schans en het is daar al chaos genoeg. Hierbij wordt dan ook nog eens de kleuterschool belast met omgeleid verkeer. De bereikbaarheid van de sporthal en tennis is dan ook niet optimaal. Maak een fietsstraat van de Paquaylaan en de St.Maartenlaan….

10. PRIVEBEZIT.

Wij willen ons als dorpsraad niet achter de kar willen gespannen worden van de fietsersbond.