Verslag vergadering dorpsraad 2 februari 2023

16-02-2023

Dorpsraad Berkenbos: verslag vergadering donderdag 02.02.2023

Aanwezigen: Steven, Rob, Jenny, Jef, Jean-Marie, Erwin, Danny en Ria.

Verontschuldigd: Rudy, Marc en Ekici

Beter verkeer

De fietsersbond is komen toelichten over de verschillende projecten die zij in gedachten hebben voor Berkenbos.

Wij hebben deze allemaal ontvangen en tegen de volgende vergadering gaan we met een gemeenschappelijk standpunt ons advies en opmerkingen terugsturen. Sommigen hebben hun ideeën over het 10 puntenplan al gestuurd naar mij. De andere hebben nog wat huiswerk tegen begin april.

Sage Putheks

Dit gaat Steven terug opstarten zodat we volgend jaar dit kunnen doen.

Fietsenstalling kerkhof Berkenbos en braderieplein

Hierover hebben we niets meer vernomen. We moeten dit wel opvolgen.

App politie via app-store

Via deze app kun je alles melden wat er gebeurt in de buurt en er komt ook lokaal nieuws op.

Met My police - Belgium kun je dit activeren.

Wandelroute in Berkenbos

Filip moet nog de punten in kaart brengen waar we kunnen afficheren.

Het best gebruiken we de mijngebouwen als startpunt omdat we hier beschikken over een ruime parking.

Zaadbollen in Berkenbos

We vragen aan de gemeente plaatsen op kruispunten of langs de weg waar zulke voorjaarsbloeiers het beste tot hun recht zouden kunnen komen.

Straat.net 2023

Op zaterdag 18 maart doen we mee met de Straat.net actie. We zijn ingeschreven en de nodige werkmaterialen werden aangevraagd. Het begin, vertrekpunt en het stratenplan worden nog meegedeeld.