Verslag vergadering dorpsraad 5 oktober 2023

17-10-2023

Dorpsraad Berkenbos: verslag vergadering donderdag 05.10.2023

Aanwezigen: Steven, Jef, Jenny, Rob, Jean-Marie, Erwin , Filip, Marc en Danny.

Verontschuldigd: Ria

Mails dorpsbelangen Vlaanderen.

Steven stuurt deze allemaal door als info.

Berkenbos Leeft 2023

De opbrengst is dit jaar bedraagt € 769,66.

De brouwer is duurder, vooral bij het terugnemen van ongebruikte goederen.

Steven neemt contact op met de brouwer omdat er toch wel enkele misverstanden waren.

De verzekering bedroeg € 95, wat we ander jaren niet moesten betalen.

Misschien zorgen voor meer speelgoed voor de kleinsten. Springkasteel was oké en gratis.

Via sport Vlaanderen kunnen we aan materiaal geraken.

De afwas was weer een probleem door allerlei misverstanden.

De overschotten van de eetwaren zijn voor de chiro en sint Vincentius.

Afspreken met de vrijwilligers i.v.m. de hot dog en bonnekes.

Als we eens afspreken met chiro, jeugd heidegalm en de droomboom voor activiteiten…

Trage wegen 2023 op 15 oktober in Zolder centrum

Hierover is veel te laat gecommuniceerd.

We trachten wel aanwezig te zijn.

Saga Putheks

Op 19 oktober is er een vergadering met de schooldirecties.

Steven en Marcel Veltjen gaan daar kijken hoe ze het verhaal kunnen brengen.

Dit kan een verhaal in de school zijn, kleurtekeningen, pesten voor middelbaar onderwijs ….

Voor de putheksparade zorgt de academie van Beringen.

Wandeling: start aan de galgenberg (watertoren), via de parking naar het marktplein.

Er worden groepen gemaakt van 200 personen voor de wandeling en nog eens 200 voor op het pleintje.

Bij slecht weer kan alles in de Muze (400 personen).

Er kunnen kraampjes voorzien worden op het marktplein, bijvoorbeeld met koolputtersbrood, CVO kookopleidingen…. .

Wandelroute in Berkenbos

Wordt aan gewerkt door Filip, Marcel Veltjen en de dienst toerisme.

Algemene vergadering op woensdag 14 december om 19 uur in de schansstraat.

Berkenbos leeft, de saga van de putheks, de bushaltes, fietsparking kerkhof, de berkenboswandeling en werken staan op het programma.